Visernes top-18

Det er selvsagt ikke muligt at holde afstemninger blandt de viseinteresserede adelsfolk i 1500-tallet om populariteten af de forskellige viser, men man kan undersøge hvilke viser der optræder særlig hyppigt i de bevarede visebøger og derudfra danne en hitliste. 

De 18 mest populære viser fra renæssancen er ikke særlig kendt i det enogtyvende århundrede. Viserne hører nemlig ikke til det viseudvalg som gennem romantikkens trykte visesamlinger levede videre i sangbøger til vort århundrede.

De ældste visebøger indeholder til sammen godt 1000 viseversioner. Langt størstedelen - over 850 - hører til viser der er udgivet i Danmarks gamle Folkeviser (DgF) eller i Danske Viser (DV). Disse viseversioner repræsenterer 500 forskellige viser, så der er mange af viserne der findes i flere versioner. Gengangerne er ikke jævnt fordelt over viserne; af de 500 viser findes de 84 i tre eller flere versioner, og 18 viser findes i fra fem til ni versioner. Denne sidste gruppe synes altså at være de mest populære viser, visernes top-18 før 1591. Det drejer sig om følgende viser, ordnet efter antal forekomster:

 1. Marsk Stig
 2. Nilus og Adelus
 3. Esbern og Sidsel
 4. Gralver Kongesøn
 5. Flores og Margrete
 6. Sallemand dør af Elskov
 7. Mødet
 8. Kong Diderik og hans Kæmper
 9. Tro som Guld
 10. Svend af Vollersløv
 11. Elsker dræbt af Broder
 12. Nilus og Tidemand
 13. Kong Diderik og Løven
 14. Hagbard og Signe
 15. Broderlig Troskab
 16. Overvunden Klosterlyst
 17. I fryden vil jeg leve en stund
 18. Min kærest’ gode ven forglem icke mig

Man kan læse hele undersøgelsen om renæssancens populære viser i Hanne Ruus' artikel i Svøbt i mår bind 2.