Broderlig Troskab

DgF nr. 393

5 viseversioner i 4 håndskrifter: Dr. Sophia nr. 75, Hjertebogen nr. 63, Karen Brahe nr. 130, Langebek nr. 80, Langebek nr. 53

Resume

"Det var unge herre Karl / han skulle af landet fare", han beder sin broder Tord om at passe på sin fæstemø, Kirsten. Mens Karl er borte bejler hr. Tideman til liden Kirsten; hendes fader fæster hende bort mod hendes vilje - "herre Timan har både slot og fæste". Liden Kirsten sender bud til hr. Tord, som når at komme til brylluppet:

Slagen blev herre Timan,
det var en ynkelig færd;
fangen blev unge herre Tord,
det havde han været uværd.

Bruden og hendes moder vil drage bort, men den dræbtes broder hr. Lave anholder om liden Kirstens hånd. Hendes fader fæster hende for anden gang bort mod hendes vilje. Kort efter kommer hr. Karl hjem og får nyhederne fra sin moder:

"Tidend skulle jeg dig sige,
det gjorde jeg ikke gerne:
din fæstemø hun er enke,
din broder ligger fangen udi jern."

Karl drager ud og befrier sin broder og kommer i tide til brylluppet til at hente sin fæstemø hjem. Ros til herre Karl og

Tak have liden Kirsten,
hun holdt så vel sin tro!
så haver og hin unge her Tord,
han var hans broder god.