Elsker dræbt af Broder

DgF nr. 303

5 viseudgaver i 5 håndskrifter: Hjertebogen nr. 69, Karen Brahe nr. 103, Langebek nr. 1, Anna Munk nr. 22, Svaning I nr. 89

Resume

Mettelil ser hr. Oluf komme ridende, hun Mettelil ser hr. Oluf komme ridende, hun ønsker han kommer hid. Hr. Oluf ankommer og beder om hendes tro, hun svarer:

"Så gerne jeg det gjorde,
måtte jeg for broder min.
Slig ere I for andre mænd,
som solen for lysen stjerne;
havde I ikke slaget min morbroder ihjel,
eder vilje gjorde jeg så gerne."

Han tilbyder bod for drabet:

"Gods og penning, guld og sølv
det byder jeg for hannum til bod;
hvad vil I mere af mig have?
jeg falder eder gerne til fod."

Mettelil advarer ham mod sine brødre, han tager afsked. Hr. Oluf rider ud og møder broderen/brødrene, som bebrejder hr. Oluf at han har slået deres morbroder ihjel, hr. Oluf byder bod for drabet med samme ordlyd som til Mettelil, men broderen hr. Jens/Knud/Peder slår hr. Oluf ihjel og rider til Mettelil: hun kan klæde hr. Olufs lig ved breden å/ i rosenslund. I tre versioner bebrejder hun sin broder hans gerning og håber at han må leve den dag hvor han fortryder drabet; i én version fortryder broderen drabet.