Mødet

DV nr. 72

6 viseversioner i 5 håndskrifter: Hjertebogen nr. 33, Karen Brahe nr. 193b, Langebek nr. 16, Svaning I nr. 101, Svaning I nr. 137, Dr. Sophia nr. 17

Resume

Visen er af Grüner-Nielsen klassificeret som episk; den spinkle handling er at en ungersvend rider ud til en sammenkomst, hvor han træffer en frue som han priser for hendes "tugtelighed". Da han møder modstand i sin tilbedelse og erfarer at de må skilles, konkluderes "med stor længsel og sorrig haver hun begavet mig".