Digitale Undersøgelser af Dansk Sprog (DUDS)

Digitale Undersøgelser af Dansk Sprog (DUDS) er et forskningssite, der henvender sig til universitetsstuderende, gymnasieelever, forskere og folk med almindelig interesse for sprog og ældre tekster. 

Sitet består først og fremmest af tekstsamlingerne: 

Disse samlinger giver adgang til en række digitaliserede tekster fra perioden 1500-1750. Derudover giver sitet en udførlig beskrivelse af, hvordan man kan  arbejde med og bruge  disse ældre tekster i forskningsøjemed.