Svøbt i mår

Flemming Lundgreen-Nielsen og Hanne Ruus (red.): Svøbt i mår: Dansk folkevisekultur 1550-1700, bd. 1-4, København: C.A. Reitzels Forlag, 1999-2002.

Svøbt i mår 1. Adelskultur og visebøger (1999)

Hanne Ruus: Dansk Folkevisekultur 1550-1700
Anemette S. Christensen: Herremandsliv i Danmark 1500-1660. Tid, sted og personer
Vibeke A. Pedersen: Dr. Sophias visebog. Håndskriftet, personerne, teksterne
Dorthe Duncker: Visernes vej. Sammenhæng mellem visebøger?
David Colbert: Når folkeviser finder sted
Vibeke A. Pedersen: Balladeformler i Ivan Løveridder? eller Formler oversætteren ikke brugte
Gunner Lind: Våbnenes tale. Våben, drab og krig i viser og virkelighed i Danmark 1536-1660
Elisabet Holst: Kvindedyd og kvindedød i danske ligprædikener 1570-1700
Pernille Arenfeldt: Frederik II’s hof
Steffen Heiberg: Adelen og billedkunsten

Svøbt i mår 2. Et spørgsmål om stil (2000)

Hanne Ruus: Visernes top-18. Populære viser i overleveringen før 1591
Dorthe Duncker: Orden i viserne
Birgitte Brinkmann Thomasen: Det lyriske sig – Om brugen af det refleksive pronomen i de lyriske viser 1530-1630
Karen Thuesen: “...drog ud sin brune brand”
Rikke Agnete Olsen: Adelens dyr på folkevisernes tid
Olav Solberg: Kropp, kjønn og komikk i danske skjemteviser
Peter Meisling: Bøsmer og ellekvinden. Om DgF 45 (A)
Vibeke A. Pedersen: Wee thig, Elenndig klaffer
Elisabet Holst: Elskovs dyd. Spillet om kærligheden og kønnet i de lyriske viser i de danske adelshåndskrifter
Sebastian Olden-Jørgensen: J raske Ridd’re, Rigens Mænd Oc Kongens vel betro’de. Adelsideologi i lejlighedsdigtningens spejl
Anemette S. Christensen: Herremandsliv i Danmark 1500-1660. Bygge og bo
Niels Werner Frederiksen: En adelsdame ved arbejdsbordet. Studier i Anne Krabbes visebog
Lise Præstgaard Andersen: Dødedans eller folkevisedans – eller hvad Jungshoved kirke gemte

Svøbt i mår 3. Tæt på viseteksterne (2001)

Hanne Ruus: Elektronisk viseforskning
Otto Holzapfel: Langebeks kvart. Die deutschen Lieder in Langebeks Quarthand-schrift (ca. 1560-1590)
Anemette S. Christensen: Herremandsliv i Danmark 1500-1660. Herremandshusholdningen
Vibeke A. Pedersen: Formler i Dronning Sophias visebog
Lene Halskov Hansen: Den sungne ballade
Hanne Ruus: Svøbt i mår-cd-rommen

Svøbt i mår 4. Lærdom og overtro (2002)

Elisabet Holst: Som solen for andre små stjerner er. Karen Gyldenstjerne – en renæssance­kvinde
Thorkil Damsgaard Olsen: Adelig selvforståelse. Standsideologien i Niels Hemmingsens ligprædikener over danske adelsfolk
Marita Akhøj Nielsen: Notitser om Anders Sørensen Vedels redigering af ældre dansk poesi
Flemming Lundgreen-Nielsen: Anders Sørensen Vedel og Peder Syv. To lærde folkeviseudgi­vere
Pernille Hasselsteen: Christian IV’s Ridderakademi i Sorø og den danske adels udenlandsrej­ser ca. 1560-1650
Vibeke A. Pedersen: Vibeke Bild og hendes kvart
Hans Kuhn: Tilløb til en registrant over Danmarks gamle folkeviser i det nittende århundredes sangbøger
Flemming Lundgreen-Nielsen: Trylleviser og trolddom