Den ældste danske viseoverlevering

Danmarks middelalderlige ballader – populært kaldet folkeviser – blev først nedskrevet i renæssancen. De bedste versioner af viserne om Ebbe Skammelsøn, Elverhøj, Marsk Stig, Hagbard og Signe finder vi sammen med flere hundrede andre viser i håndskrevne visebøger fra 1550-1700.

Viseteksterne fra de 9 ældste visebøger blev udgivet på cd-rom sammen med bind 3 af firbindsværket Svøbt i mår som udkom på C.A. Reitzels Forlag  i 1999-2002. Viserne fra cd-rommen gøres nu også tilgængelige på nettet.

Alle viseteksterne er registreret i håndskrifternes originale sprogform, men desuden er over halvdelen af de i alt 1011 tekster forsynet med en moderniseret paralleltekst så også nutidige viseinteresserede kan få fornøjelse af dem – selv om man måske ikke har erfaring med at læse dansk fra renæssancen. Viserne med moderniseret
paralleltekst er søgbare på CLARIN-DK's website.

Viserne har leveret stof til både skuespil, syngespil og utallige digte fra den danske guldalderlitteratur, f.eks. Heibergs Elverhøj og Heises Drot og Marsk, og deres sprog skinner igennem i dansk poesi langt op i tiden. Vi bruger stadig ord og udtryk – fx ungersvend, jomfrubur og i den grønne lund – som stammer i lige linje fra viserne.

Se renæssancens populæreste viser i Visernes top-18.