Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase

Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase henvender sig til forskere og studerende med interesse for undersøgelser af ældre dansk sprog og stil.

På denne side er der adgang til en samling tekster fra perioden 1500-1700. Teksterne spænder over flere genrer, f.eks. salmetekster og uddrag fra tingbøger.

Opbygningen af tekstbasen i perioden februar 1997 til februar 2001 blev finansieret af en projektbevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd under satsningsområdet Dansk Sprog- og Stilhistorie.

Teksterne er opmærket ifølge XML-standarden. For at få det optimale udbytte af teksterne i basen, skal de åbnes i browseren Opera. Den kan hentes gratis på Operas netsted.

Man kan finde tekster fra før 1500 på Studér Middelalder på Nettet. Tekster fra efter 1700 kan findes på Arkiv for Dansk Litteratur.