DUDS-forskning

DUDS-forskning foregår inden for rammerne af det integrerede sprogsyn.

Den integrerende kommunikationsmodel

DUDS har overordnet som mål at undersøge de empiriske konsekvenser
af det integrerede sprogsyn og at udvikle metoder som bringer sprogsynets praktiske og teoretiske niveauer i kontakt.

Vi udarbejder digitale værktøjer som understøtter analysearbejdet og fastholder analyseresultaterne i autentiske datasamlinger hvis karakteristika kan sammenholdes med resultaterne af digital modellering af dynamikken i sprog.