Dansk Folkevisekultur 1550-1700

Dansk Folkevisekultur 1550-1700 var titlen på et tværfagligt forskningsprojekt på Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (indtil 2004 Institut for Nordisk Filologi), i perioden 1993-1998.

Målet for projektet var at skaffe ny viden om de danske ballader fra middelalderen - også kaldet folkeviser efter Svend Grundtvigs udgave af Danmarks gamle Folkeviser I-XII, 1847-1976.

Folkeviserne blev indsamlet og nedskrevet i tiden 1550-1700 i 49 adelsvisebøger, og de første trykte viseudgaver HundredvisebogenTragica og Tohundredvisebogen udkom henholdsvis 1591, 1657 og 1695. Denne overlevering og dens kulturelle kontekst er blevet undersøgt af litterater, historikere, filologer og folklorister. I arbejdet har deltaget forskere fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, USA og Australien.

Projektet blev ledet af professor dr.phil. Hanne Ruus og blev støttet med en rammebevilling fra Statens Humanistiske Forskningsråd. Forskningsresultaterne er udgivet i værket Svøbt i mår.

Resultaterne fremgår af udgivelsen i "Svøbt i mår"
Resultaterne fra projektet er udgivet på C.A. Reitzels Forlag i værket Svøbt i mår i fire bind.

  • Bind 1 samles om de ældste visehåndskrifter og den kulturelle baggrund, bl.a. Frederik II's hof.
  • bind 2 indeholder undersøgelser af adelsboliger og analyser af visegenrer og temaer: elskovsdigte, skæmteviser, hyldestdigte.
  • bind 3 giver indblik i adelige livsformer og visernes stil og sprog, til dette bind hører den omtalte cd-rom, som også introduceres i artiklen om elektronisk viseforskning.
  • bind 4 beskriver samtidens og visernes selvforståelse bl.a. ud fra studier af yngre visebøger og de ældste trykte udgaver og deres udgivere.