MLT-metodologien

Arbejdsgangen ved konstruktion af leksikalsk flerniveaurepræsentation kan vises i nedenstående diagram. Tallene på illustrationen henviser til tallene ved forklaringerne nedenfor.

  

Trykker man på teksten efter hvert tal bliver man ført til en mere uddybende forklaring af det enkelte punkt. Kursiverede processer involverer filologen interaktivt,  mens processer med ordinær skrift er fuldautomatiske.

1) Indføjelse af neutralformer og lemmaer til tekstens kendte kildeord

2) Forslag til neutralformer og lemmaer til ukendte kildeord

3) Indsættelse af neutralformer og kildeformer til resterende kildeord

4) Justering af homografhjul

5) Kontrol af flerniveaurepræsentation

6) Generering af lokal ordbog over tekstens nye neutralformer og lemmaer

7) Kontrol af lokal ordbog

8) Opdatering af fælles ordbog med tekstens nye oplysninger.

Denne fordeling af arbejdet på henholdsvis fuldautomatiske og filologhjulpne halvautomatiske processer og den valgte strategi med gradvis udbygning af den ortografiske ordbog medfører at en stadig større del af arbejdet med at forsyne teksterne med de ekstra niveauer består i kontrol af forslag som stilles af de automatiske processer.