Hvad kan man med MLT?

Der er ingen begrænsninger i hvilke typer tekster man kan behandle med MLT, blot teksterne foreligger i digital form. 

Når man har forsynet en (samling) tekst(-er) med ksikalsk flerniveau-repræsentation, har man brede muligheder for videre behandling af teksterne:

MLT gør det muligt at søge meningsfuldt internt i og på tværs af tekster med uensartet kildeortografi. Ved hjælp af det ortografisk neutrale niveau kan man søge efter bestemte ord, uanset hvordan de staves på kildeniveauet. Det hjælper eksempelvis ved sammenligninger af tekster. 

Når man bruger MLT, fremstiller man løbende ordbøger over de behandlede teksters ordforråd. Ordbøgernes indhold er bestemt af de kriterier man har udvalgt sine tekster ud fra, f.eks. genreforhold eller tidsmæssige forhold.
Kendskabet til ordforråd kan man eksempelvis bruge til at undersøge genreforhold i tekster skrevet på forskellige tidspunkter.

Det ovenstående billede viser flerniveaurepræsentation af et ord fra visen Venderland-Grevens søn, fra Karen Brahes folio, ældre del. Det nedenstående billede viser en tilsvarende flerniveaurepræsentation af et ord fra en undersøgelse af talt sprog på Ærø. Som det kan ses er MLT velegnet til at behandle begge undersøgelser.

Billede af ordet 'med' i flerniveaurepræsentations-vindue

Læs om MLT-metodologien.