Indsættelse af neutralformer og kildeformer til stadig ubestemte kildeord

3. proces. Grafisk visning af processer

Filologen oplyser nu om neutralformer og lemmaer ved de kildeord som ikke er blevet genkendt ved de to foregående processer. Dette sker i et redigeringsprogram, som blandt andet løbende lærer de ord man tilføjer. De forskellige former af et ord skal kun identificeres én gang. Næste gang formen forekommer, forslår programmet selv neutralform og lemma.
Når man skal indføre neutralformer og lemmaer har man tit brug for at at slå op i den eksisterende tekstordbog for at efterse lemma, ordklasse og diskriminator.

Ved den første tekst hvor der endnu ikke er ord i ordbogen er dette den første proces.

Tilbage til 2. proces - videre til 4. proces.