Generering af lokal ordbog over tekstens nye neutralformer og lemmaer

6. proces. Grafisk visning af processer

Automatisk udtages fra teksten de oplysninger om neutralformer og lemmaformer som ikke allerede findes i den store ordbog over de tekster der i forvejen er gennemgået. Disse former samles i en lokal ordbog.

Tilbage til 5. proces - videre til 7. proces.