Kontrol af flerniveaurepræsentation

5. proces Grafisk visning af processer

Teksten er nu forsynet med neutralord og lemmaer for alle kildeord, men mange af kildeordene har flere forslag. Det gælder dels kendte polylemmatiske kildeord, dels de talrige ukendte kildeord med gættede forslag. For alle ordene med flere forslag skal filologen i de fleste tilfælde blot vælge det rigtige i flerniveaurepræsentationsvinduet. I nogle tilfælde findes det rigtige forslag ikke i ordbogen og bliver heller ikke gættet, og her skal filologen selv tilføje den rigtige løsning. Når filologen gennemgår de forskellige forslag, bruges homografhjulet der også blev brugt i den fuldautomatiske 4. proces.

Når flerniveaurepræsentationen for alle tekstens ord skal kontrolleres, skriver filologen teksten ud på papir og læser korrektur. I korrekturen gennemgås de tre beskrivelsesniveauer: kildeniveauet, neutralniveauet og lemmaniveauet. De tre niveauer udskrives i spalter. Fejl rettes derefter med redigeringsprogrammet

Tilbage til 4. proces - videre til 6. proces.