Forslag til neutralformer og lemmaer til ukendte kildeord

2. proces. Grafisk visning af processer

For at udnytte den viden om den ortografiske variation der er akkumuleret i ordbogen, gennemløber teksten dernæst en automatisk gætteproces hvor der på basis af ortografiske mønstre i de hidtil behandlede tekster, foreslås neutralformer til kildeformer som kunne tilhøre et af ordbogens lemmaer. Det undersøges om nogle af de ukendte kildeformer kan genkendes ud fra de ortografiske principper som kan udledes af de allerede behandlede tekster.

Tilbage 1. proces - videre til 3. proces.