Leksikalsk flerniveaurepræsentation

Leksikalsk flerniveaurepræsentation er en metode til at tilknytte nye, entydiggørende oplysninger til  en tekst eller, især, en gruppe tekster. På engelsk kaldes leksikalsk flerniveaurepræsentation multi level text, forkortet MLT. 

MLT er en metode til at behandle store mængder uensartet tekst på en hurtig og præcis måde der udnytter styrkerne ved den menneskelige måde at forstå på og computerens evne til hurtig og sikker gentagelse.

Metoden veksler mellem processer udført af en computer og processer hvor en sprogforsker interagerer med computeren. Mennesker er eksperter i at forstå og analysere tekster og i at beskrive tekst ved at tilføje lingvistiske kategorier.

Computeres primære styrke inden for tekstbehandling ligger i deres evne til at behandle tekststrenge og i deres kapacitet til at gentage enhver formelt beskrevet proces, praktisk taget et uendeligt antal gange og meget hurtigt.

Ydermere er processerne i MLT kumulative og resultaterne af behandlingen af de enkelte tekster bruges i behandlingen af de efterfølgende tekster.

På de underliggende sider kan man læse om