Grafisk præsentation af opmærkningen

De registrerede oplysningstyper i teksterne vises i browseren Opera med forskellig grafisk præsentation.

På billedet her ses et uddrag af Hans Tausens Postil, sommerdelen, pinseevangeliet.  Alle tekster indledes af et teksthoved, efterfulgt af tekstkroppen.

Billede af den grafiske visning af en tekst

 

Tilbage til Tekniske oplysninger.