Ordforklaringer

Antikva 

Antikva er en trykkestil med latinske bogstaver.

Arksignatur

En bog består ofte af flere trykark. For at sikre at arkene bruges i den rigtige rækkefølge er der anført arksignaturer, f.eks. i form af tal eller bogstaver, på hvert trykark.

Digraf

En digraf er to bogstaver der repræsenterer én lyd.

Fraktur

Fraktur er en skrifttype med et krøllet udtryk. Den forveksles ofte med gotisk skrift. Skriften kaldes også den tyske trykkestil.

Initial

Begyndelsesbogstav i kapitel eller større afsnit. Ses ofte tegnet som et ornament.

Kustode

Den følgende sides begyndelsesord eller -stavelse nederst på en side.

Lakune

Et sted i en tekst uden skrift. Det kan både gælde en bevidst mangel og skader på teksten.

Nasalstreg

En nasalstreg er et pladsbesparende tegn. Den bruges i stedet for n eller m. Nasalstregen placeres oven over det foregående bogstav.

Ornament

Et ornament kan være to ting. Det kan være en tegning i teksten, der henviser til noget. Det kan for eksempel være et pegeornament, der viser et eller andet. Det kan også være et begyndelsesbogstav, et initial, tegnet meget kunstfærdigt med snørklede og svungne linjer. Til tider er bogstavet tegnet så indviklet at det ikke er til at læse hvilket bogstav der er tale om. 

R-rotunda

R-rotunda er en 2-talsformet variant af r'et brugt i middelalderlige håndskrifter og tidlige trykte tekster. Det findes kun som lille bogstav.