Tekstkrop

Sådan præsenteres de forskellige grafiske dele af teksterne.

OplysningstypeGrafisk fremstilling
Antikva. Dette er kun bemærket hvor teksten ellers er sat med fraktur. Vises med blå kursiv skrift. Billede af antikva
Midterstillet arksignatur. Kan forekomme sammen med en kustode. Vises med grøn skrift. Grafisk fremstilling af arksignatur
Bibelcitat. Vises med lilla skrift. Grafisk fremstilling af bibelcitat
Bibelhenvisning. Vises med rød skrift. Grafisk fremstilling af bibelhenvisning
Blankt sideafsnit. Dette mærke er indsat hvis mere end ¼ af siden er blank. Vises med grå skrift i kantede parenteser. Grafisk visning af blankt sideafsnit
Bøn. Vises med blå skrift. Grafisk visning af bøn
Citat. Vises med blågrøn skrift. Grafisk fremstilling af citat
Fremhævet skrift, brødtekst der skiller sig ud fra den øvrige brødtekst ved federe og/eller større skrifttype og/eller spatieret skrift. Vises med lilla, fed skrift. Grafisk fremstilling af fremhævet skrift
Forkortelsesmarkering. Forkortelser er ikke opløst. Vises med lilla, kursiv skrift. Grafisk visning af forkortelse
En opløst forkortelse i filologiske udgivelser. Grafisk visning af opløst forkortelse
Hævet skrift. Hævet skrift er skrift over linjen. Vises med sort, hvævet skrift. Grafisk visning af hævet skrift
En henvisning. Vises med olivengrøn skrift. Grafisk visning af henvisning
Et initial. Initialmærket har tilknyttet et attribut der angiver det antal linjer det strækker sig over. Vises med sort, stor skrift. Grafisk fremstilling af initial
Højrestillet kustode. Kan forekomme sammen med arksignatur. Vises med grøn skrift. Grafisk fremstilling af kustode
En lakune. Lakunens størrelse er ikke registreret. Vises med grå prikker i kantede parenteser. Grafisk fremstilling af lakune
Lille skydning. Lille skydning er én tom linje. Vises med én tom linje i teksten.
Marginteksten, placeret før det første ord i den periode den støder op til. Vises ved siden af tekstspalten. Grafisk fremstilling af margintekst
Margintekst der fungerer som tilføjelse til sætningen, dvs. ord der er tilføjet af forfatteren/skriveren i marginen. Vises med sort skrift i grønne, dobbelte parenteser i den løbende tekst. Grafisk visning af margin-tilføjelse
Nasalstreg. Vises med en streg oven over det foregående bogstav. Nasalstregen står for n eller m, man plejer at indsætte det rette bogstav i kursiv. Eksemplet overfor skal altså have indsat et kursiv m. Grafisk visning af nasalstreg
Tvungen ny linje. Vises ved ny linje i teksten.
Note. Noterne findes med tre forskellige forkortelser: RNO: registratornote, UNO: udgivernote, INO for udgiverinterpolationsnote, TNO: tekstnote. Vises ved forkortelsen i rød og noteteksten i sort i kantede parenteser. Står til højre for tekstspalten, med undtagelse af INO der står i den løbende tekst. Grafisk visning af note
Et ornament. Ornamentmærket har tilknyttet et attribut der angiver om der er tale om pynt eller udpegende funktion. Vises med lille billede i teksten. Grafsik visning af ornament
r-rotunda. Vises med r med olivengrøn skrift og i kursiv Grafisk fremstilling af r-rotunda
Registrators sideskifte eller forlæggets sideskifte. Vises med grå skrift i kantede parenteser. Grafisk fremstilling af registratorsideskift
Primærtekstens sidenummerering. Vises med grøn skrift. Grafisk visning af primærtekstens sidenumre
Spalter. Spaltemærket har tilknyttet et attribut der angiver spaltens placering på siden. Teksten deles i spalter.
Stor skydning, flere tomme linjer, dog mindre end ¼ af siden. Vises med flere tomme linjer i teksten.
Usikker læsning. Vises med sort skrift i skarpe parenteser. Grafisk visning af usikker læsning