Om teksterne

Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase  er god til sammenlignende undersøgelser:

Således indeholder uddraget af Karl Magnus Krønike den samme tekst i tre forskellige versioner:

Udviklingen i prædikenstil og stilen i opbyggelige skrifter kan følges i:

  • Hans Tausens Postil fra 1539
  • Niels Hemmingsens opbyggelige skrifter Liffsens Vey (1570) og Om Ecteskab (1572)
  • Jesper Brochmanns Huuspostil (1764 (1653/1638))

Variation og udvikling i dansk prosa kan følges i 1500-tallet hos de fremmeste stilister:

Kirkeordinansen fra 1539 viser hvordan love og forordninger blev formuleret i reformationstiden.

Koge Bog fra 1616 viser hvordan instruktioner blev udformet i begyndelsen af 1600-tallet, og kan sammenholdes med den næsten 100 år ældre lægebog fra 1533.

Den mere uformelle stil med indslag af replikgengivelse kan studeres i: