Teksthoved

Teksthoved  
Teksttitel Primærtekstens titel, jf. tekstoversigten. Når der er tale om uddrag eller udvalg af en tekst, vil dette være anført efter titlen.
Forfatter Primærtekstens forfatter hvor denne er kendt, jf. tekstoversigten.
Årstal Primærtekstens affattelsesår, jf. tekstoversigten.
Kilde Oplysninger om bl.a. forlæggets udgivelsessted.
Afsnit Oplysninger om det valgte udsnit af primærteksten.
Sidetal Sidetal. I tekstens generelle noter vil det være angivet om der er tale om registrators, forlægs eller primærtekstens sidetal.
Generelt Tekstens generelle noter. Her kan man bl.a. finde oplysninger om pagineringen, top- og bundtekster samt evt. afvigelser fra almindelig registreringspraksis.
Registrering Registreringstypen, er enten Indtastning eller Skanning.
Registreret d. Registreringsdato eller -år.