Tekstbasens tilblivelse

Initiativet til en base med ældre danske tekster blev taget af en gruppe forskere bestående af Hanne Ruus, Inge Lise Pedersen, Vibeke A. Pedersen, alle Københavns Universitet, Lars Heltoft og Niels Haastrup, Roskilde Universitetscenter, og Bente Liebst, Aalborg Universitet. Forskergruppen diskuterede valg af tekster og principper for tekstregistrering, mens selve baseopbygningen blev udført af en række studentermedarbejdere under ledelse af Hanne Ruus med Dorthe Duncker som datafilologisk konsulent.
Ud over de nævnte forskere deltog også studentermedarbejderne Anne J. Fogt, Bettina Kondrup, Louise Ravn og Rasmus Jensen.

Tekstbasen blev udgivet på cd-rom i 2001, men oplaget er i mellemtiden udsolgt, og teksterne gøres nu derfor tilgængelige på internettet.
På cd-rommen er teksterne opmærket ifølge SGML-standarden, men til brug på internettet er mærkerne konverteret til XML. Læs eventuelt mere om opmærkningen under Tekniske oplysninger.