Karen Brahes folio, ældre del (Karen Brahe E I,1)

Karen Brahes folio
1 Esbern og Sidsel DgF 250 Riddervise
2 Kvindemorderen DgF 183 Riddervise
3 Grimmer af Axelvold DgF 262 Riddervise
4 Nøkkens Svig DgF 39 Tryllevise
5 Tovelilles Giftermaal DgF 122 Historisk vise
6 Liden Gjertrud og Hr. Børge DgF 269 Riddervise
7 Hævnersværdet DgF 25 Kæmpevise
8 Albret bortfører Bruden DgF 397 Riddervise
9 Frændehævn DgF 4 Kæmpevise
10 Kvindetroskab DgF 260 Riddervise
11 Jomfruen og Dværgekongen DgF 37 Tryllevise
12 Unge Hr. Tor og Jomfru Tore DgF 72 Tryllevise
13 Skjoldmøen DgF 186 Riddervise
14 Pillegrimsmordet DgF 339 Riddervise
15 Hin rige Valravn DgF 125 Historisk vise
16 Fæstemand og Fæstemø i Skibbrud DgF 374 Riddervise
17 Junker Ottes Bryllup DgF 492 Riddervise
18 Jomfru Amedy DgF 219 Riddervise
19 Liden Grimmer og Hjelmer Kamp DgF 26 Kæmpevise
20 Drab i Kongens Gaard DgF 327 Riddervise
21 Jomfrustævnet DgF 246 Riddervise
22 Den trofaste Jomfru DgF 249 Riddervise
23 Jomfruen i Linden DgF 66 Tryllevise
24 Nilus og Mettelille DgF 483 Riddervise
25 Marsk Stigs Døttre DgF 146 Historisk vise

Til toppen

 

Karen Brahes folio
26 Kong Apollon af Tyre DgF 88 Tryllevise
27 Ellens Sønner befri Fader DgF 290 Riddervise
28 Stolt Elins Hævn DgF 209 Riddervise
29 Grevens Datter af Vendel DgF 285 Riddervise
30 Hr. Luno og Havfruen DgF 43 Tryllevise
31 Svend Felding og Dronning Jutte DgF 32 Kæmpevise
32 Peder Henriksøn DgF 418 Riddervise
33 Venderland-Grevens Søn DgF 77 Tryllevise
34 Sivard og Brynild DgF 3 Kæmpevise
35 Oluf Strangesøns Dystridt DgF 329 Riddervise
36 Nilus og Adelus DgF 481 Riddervise
37 Helbredelsen DgF 111 Tryllevise
38 Møens Morgendrømme DgF 239 Riddervise
39 Erik og Adelraad DgF 426 Riddervise
40 Jomfru ved Tavlebord DgF 237 Riddervise
41 Lave Stisøn og Fru Eline DgF 259 Riddervise
42 Hr. Bjørn paa Sønderborg DgF 473 Riddervise
43 Mettelille og Dronning Sofie DgF 130 Historisk vise
44 Den voldtagne Mø DgF 307 Riddervise
45 Rige Hr. Tord DgF 452 Riddervise
46 Væddemaalet DgF 224 Riddervise
47 Ribold og Guldborg DgF 82 Tryllevise
48 Det tvungne Samtykke DgF 75 Tryllevise
49 Kong Valdemar og hans Søster DgF 126 Historisk vise
50 Søborg og Adelkind DgF 266 Riddervise
51 Benedikt faar Enken DgF 484 Riddervise

Til toppen

 

Karen Brahes folio
52 Varulven DgF 54 Tryllevise
53 Utroskabs Straf DgF 54 Tryllevise
54 Brudefærden til Hedenland DgF 71 Tryllevise
55 Skjønne Fru Sølverlad DgF 251 Riddervise
56 Karl og Margrete DgF 87 Tryllevise
57 Ridder Stigs Bryllup DgF 76 Tryllevise
58 Ridderen i Fugleham DgF 68 Tryllevise
59 Hertugens Slegfred DgF 207 Riddervise
60 Marsk Stig DgF 145 Historisk vise
61 Den saarede Jomfru DgF 244 Riddervise
62 Gøde og Hillelille DgF 312 Riddervise
63 Skjøn Anna DgF 258 Riddervise
64 Medelferd og Ellen DgF 414 Riddervise
65 Giftblandersken DgF 344 Riddervise
66 Kong Gørels Datter DgF 430 Riddervise
67 Jomfruen og Dværgen DV 64 Episk vise
68 Hildebrand og Hilde DgF 83 Tryllevise
69 Flores og Margrete DgF 86 Tryllevise
70 Stalt Sidsellils Bortførelse DgF 400 Riddervise
71 Adelus tages af Kloster DgF 407 Riddervise
72 Hagbard og Signe DgF 20 Kæmpevise
73 Tistram og Jomfru Isolt DgF 471 Riddervise
74 Jomfruen i Ulveham DgF 55 Tryllevise
75 Elveskud DgF 47 Tryllevise
76 Roselille Mø DgF 197 Riddervise
77 Jomfruen på Tinge DgF 222 Riddervise

Til toppen

 

Karen Brahes folio
78 Harpens Kraft DgF 40 Tryllevise
79 Herr Stranges Død DgF 203 Riddervise
80 Valdemar og Tove DgF 121 Historisk vise
81 Ungen Svendal DgF 70 Tryllevise
82 Nilus og Tidemand DgF 332 Riddervise
83 Den genfundne Søster DgF 378 Riddervise
84 Sallemand dør af Elskov DgF 482 Riddervise
85 Rige Ridder og Jomfru DgF 500 Riddervise
86 Vellemands Vanvid DgF 206 Riddervise
87 Karl Algotsøn DgF 182 Historisk vise
88 Trøjes Drab DgF 302 Riddervise
89 Stolt Ellensborg DgF 218 Riddervise
90 Bod for Vaande DgF 268 Riddervise
91 Mettelille Grevens Datter DgF 261 Riddervise
92 Dronning skiller elskende DgF 453 Riddervise
93 Overvunden Klosterlyst DgF 489 Riddervise
94 Orm Ungersvends Fadermord DgF 472 Riddervise
95 Hr. Magnus faar sin elskede DgF 494 Riddervise
96 Bod for Vaande DgF 268 Riddervise
97 Ingelilles Bryllup DgF 276 Riddervise
98 Rigen Rambolt og Aller hin stærke DgF 27 Kæmpevise
99 Holger Danske og Burmand DgF 30 Kæmpevise
100 Hr. Hylleland henter sin Jomfru DgF 44 Tryllevise
101 Kongens Søn af Engeland DgF 157 Historisk vise
102 Ebbe Skammelsøn DgF 354 Riddervise
103 Elsker dræbt af Broder DgF 303 Riddervise

Til toppen

 

Karen Brahes folio
104 Kong Hanses Bryllup DgF 166 Historisk vise
105 Grev Henrik og Kongens Søster DgF 433 Riddervise
106 Tysk vise
107 Ubeskrevet, ledigt nr.
108 Ubeskrevet, ledigt nr.
109 Dronning forener de elskende DgF 497 Riddervise
110 Jon rømmer af Land DgF 353 Riddervise
111 Volmers Hustru levende begravet DgF 342 Riddervise
112 Svend Felding DgF 31 Kæmpevise
113 Hr. Olufs Brud dør af Længsel DgF 447 Riddervise
114 Utro Fæstemø DgF 355 Riddervise
115 Dronning Margrete DgF 159 Historisk vise
116 Fru Mettelils Utroskab DgF 360 Riddervise
117 Germand Gladensvend DgF 33 Tryllevise
118 Karl Høvding DgF 389 Riddervise
119 Linden paa Lindebjærg DgF 205 Riddervise
120 Esben og Malfred DgF 445 Riddervise
121 Hr. Erik af Sverig DgF 395 Riddervise
122 Ridder Stigs Bryllup DgF 76 Tryllevise
123 Malfred og Sallemand DgF 313 Riddervise
124 Ebbe Tygesøns Dødsridt DgF 320 Riddervise
125 Ridder Stigs Fald DgF 117 Historisk vise
126 Nidvisen DgF 366 Riddervise
127 Nilaus Markgrevens Søn DgF 140 Historisk vise
128 Henrik af Brunsvig DgF 114 Tryllevise
129 Folke Lovmandsøn og Dronning Helvig DgF 178 Historisk vise

Til toppen

 

Karen Brahes folio
130 Broderlig Troskab DgF 393 Riddervise
131 Sune Folkesøn DgF 138 Historisk vise
132 Kongesønnens Runer DgF 79 Tryllevise
133 Utro Fæstemø vil forgive sin Fæstemand DgF 345 Riddervise
134 Ung Axelvold DgF 293 Riddervise
135 Liden Engel DgF 297 Riddervise
136 Ridderen i Hjorteham DgF 67 Tryllevise
137 Magnus Algotsøn DgF 181 Historisk vise
138 Hr. Mortens Klosterrov DgF 408 Riddervise
139 Erland og Mattis DgF 299 Riddervise
140 Den overbærende Ægtemand DgF 362 Riddervise
141 Karl og Kragelil DgF 23 Kæmpevise
142 Tyge Hermandsøn hævner Spot DgF 363 Riddervise
143 Gralver Kongesøn DgF 29 Kæmpevise
144 Den afhugne Haand DgF 199 Riddervise
145 Danneved og Svend Trøst DgF 377 Riddervise
146 Ellenssønnerne hævne Fader DgF 291 Riddervise
147 Benedikt Knudsøns Fæstemø dør DgF 455 Riddervise
148 Mø værger Æren DgF 189 Riddervise
149 Herr Ebbes Døttre DgF 194 Riddervise
150 Erik Menveds Bryllup DgF 153 Historisk vise
151 Hustru og Slegfred DgF 85 Tryllevise
152 Fattig Jomfru giftes DgF 496 Riddervise
153 Svend af Vollersløv DgF 298 Riddervise
154 Gjord Borggreve DgF 248 Riddervise
155 Karl af Nørrejylland DgF 432 Riddervise

Til toppen

 

Karen Brahes folio
156 Blak og Ravn hin brune DgF 62 Tryllevise
157 Adelbrand DgF 311 Riddervise
158 Regnfred og Kragelil DgF 22 Kæmpevise
159 Verkel Vejemandsøn DgF 198 Riddervise
160 Ravengaard og Memering DgF 13 Kæmpevise
161 Hr. David og hans Stesønner DgF 337 Riddervise
162 Kong Valdemar fangen DgF 141 Historisk vise
163 Orm Ungersvend og Bermer-Rise DgF 11 Kæmpevise
164 Den indemurede Jomfru DgF 310 Riddervise
165 Kongen og Mattis' Fæstemø DgF 300 Riddervise
166 Lokkesangen DgF 214 Riddervise
167 Slegfred og Brud DgF 255 Riddervise
168 Stolt Gundelil DgF 190 Riddervise
169 Brud i Vaande DgF 277 Riddervise
170 Venderkongens Jomfrurov DgF 240 Riddervise
171 Løn som forskyldt DgF 200 Riddervise
172 Jomfruens Straf DgF 464 Riddervise
173 Tre Søstre gifte DgF 396 Riddervise
174 Hjælp i Nød DgF 201 Riddervise
175 Knud af Myklegaard DgF 479 Riddervise
176 Ildprøven DgF 108 Tryllevise
177 Hr. Bøsmer i Elvehjem DgF 45 Tryllevise
178 Den farlige Jomfru DgF 184 Riddervise
179 Terkel Tagesøn DgF 398 Riddervise
180 Herr Bugges Død DgF 158 Historisk vise
181 Prindsesse Annas Bryllup DgF 174 Historisk vise

Til toppen

 

Karen Brahes folio
182 Ridderens Runeslag DgF 73 Tryllevise
183 Jomfruen i Fugleham DgF 56 Tryllevise
184 Jomfruen i Ormeham DgF 59 Tryllevise
185 Jomfruen af Østergaard DgF 242 Riddervise
186 Nilus Olufsøn og Svend Bonde DgF 419 Riddervise
187 Svend Dyrings Bruderov DgF 394 Riddervise
188 Moderen under Mulde DgF 89 Tryllevise
189 Raadengaard og Ørnen DgF 12 Kæmpevise
190 Nilus og Hillelil DgF 325 Riddervise
191 Iver Hr. Jonsøn DgF 280 Riddervise
192 Tidemand og Blidelil DgF 74 Tryllevise
193a Palle dræbes DgF 324 Riddervise
193b Mødet DV 72 Episk vise
194 Dronning Dagmar og Junker Strange DgF 132 Historisk vise
195 Bjørn og den norske Kongebrud DgF 429 Riddervise
196 Folke Algotsøn DgF 180 Historisk vise
197 Trolden og Bondens Hustru DgF 52 Tryllevise
198 Paris og Dronning Ellen DgF 467 Riddervise
199 Greve Genselin DgF 16 Kæmpevise
200 Kong Diderik og hans Kæmper DgF 7 Kæmpevise
201 Kong Diderik og Løven DgF 9 Kæmpevise
202 Kong Diderik og Holger Danske DgF 17 Kæmpevise
203 Svend Vonved DgF 18 Kæmpevise

Til toppen