Siæla Tröst (ca. 1425)

Registreringen af Siæla Tröst omfatter to håndskrifter: Cod. Ups. C 529 og Cod. Holm. A 109.

Siæla Trøst, side 5-24 
Siæla Trøst, side 27-130

Teksten er indtastet efter Sjælens Trøst, Udg. for Universitets-Jubilæets Danske Samfund v. Niels Nielsen, J.H. Schultz Forlag, Kbh., 1937.