Anders Sørensen Vedel: Predicken over Kansler Friis (1571)

Anders Sørensen Vedel (1542–1616) var en dansk historiker og viseudgiver, som bl.a. oversatte Saxos Gesta Danorum til dansk i 1575 og udgav Hundredevisebogen i 1591. Predicken over Kansler Friis er en ligprædiken som Anders Sørensen Vedel udgav ved Kansler Johan Friis’ død i 1570. Johan Friis var en dansk adelsmand og kongens kansler.

Registreringen omfatter hele Anders Sørensen Vedels Predicken over Kansler Friis fra 1571.

Teksten er indtastet efter fotografier af originaludgave, Lor. Benedichts Forlag, Kbh.,
1571.