Niels Hemmingsen: Om Ecteskab (1572)

Niels Hemmingsen var en teolog, professor og forfatter. Han skrev flere skrifter (der blev oversat til især tysk og engelsk), som især henvendte sig til præster og som vejledte disse om, hvad de skulle lære deres menigheder at tro og hvordan kristne mennesker burde forholde sig til og leve i datidens feudale samfund. Om Ecteskab er en af de mange af ekskurserne i Hemmingsens bøger, hvori han belærer om etiske (socialetiske) dyder – her ægteskab. Andre emner, han vejleder om, er børneopdragelse, rigdommens rette brug og trolddom. Om Ecteskab er altså et kristeligt undervisningsskrift omkring ægteskab. Det er genudgivet så sent som i 1653.

Registreringen omfatter hele Niels Hemmingsens Om Ecteskab fra 1572.

Teksten er indtastet efter fotografier af originaludgave, Hans Vingaard, Kbh., 1572.