Niels Hemmingsen: Liffsens Vey (1570)

Niels Hemmingsen var en teolog, professor og forfatter. Han skrev flere skrifter (der blev oversat til især tysk og engelsk), som især henvendte sig til præster og som vejledte disse om, hvad de skulle lære deres menigheder at tro og hvordan kristne mennesker burde forholde sig til og leve i datidens feudale samfund. Værket Liffsens Vey henvender sig ikke til præsteskabet som sådan. Det er snarere et populært, opbyggeligt skrift: en vis og kristelig undervisning om, hvad det menneske, som vil indgå i det evige liv, skal vide, tro og gøre. Værket er et Niels Hemmingsens mest kendte skifter, og det er optrykt flere gange og oversat til latin, tysk, islandsk og engelsk.

Registreringen omfatter hele Niels Hemmingsens Liffsens Vey fra 1570.

Teksten er indtastet efter fotografier af originaludgave, Lor. Benedichts Forlag, Kbh.,
1570.