Kirkeordinansen (1539)

Kirkeordinansen er den danske reformationskirkes ”grundlov”. Den forelå i 1537 i en latinsk udgave, i 1539 i en dansk og udkom i 1542. Kirkeordinansen nyordner Danmarks og Norges kirke- og skoleforhold efter reformationen og bygger i høj grad på tyske forbilleder. Den blev til, fordi det var nødvendigt med en ny kirkeordning efter valget af Christian III 1534 og sejren i den efterfølgende borgerkrig. Inden den blev vedtaget af det danske rigsråd, havde den været til godkendelse hos Martin Luther.

Registreringen omfatter hele Den rette Ordinants fra 1539.

Teksten er indskannet efter Kirkeordinansen 1537/39, side 150-244, v. Martin Schwarz Lausten, Akademisk Forlag, 1989.