Karl Magnus' Krønike (1480/1509/1534)

Karl Magnus' Krønike er en selvstændig bearbejdelse af den norske Karlamagnus Saga (fragment fra sidste halvdel af 1200-tallet), der bl.a. består af en række sagnagtige fortællinger om Karl den Store (Carolus Magnus eller Charlemagne) og hans mænd. Krøniken lægger stor vægt på kampen mellem kristne og muslimer (saracenere). En af heltene er Holger Danske (søn af den danske kong Gøtrik og ridder ved Karl den Stores frankiske hos).

Registreringen omfatter et uddrag af Karl Magnus’ Krønike i 3 versioner:

Fra 1480:
Karl Magnus’ Krønike 1480, side 138-170 (hveranden side) 

Fra 1509:
Karl Magnus’ Krønike 1509, side 141-171 (hveranden side) 

Fra 1534:
Karl Magnus’ Krønike 1534, side 139-171 

Teksten er indtastet efter Karl Magnus’ Krønike, Udg. af Poul Lindegård Hjorth, Universitets-Jubilæets danske Samfund, J.H. Schultz Forlag, Kbh., 1960.