Jesper Brochmand: Huus-Postill (1764 (1635/1638))

Jesper Brochmand (1585-1652) var professor ved Københavns Universitet 1610-1638 og biskop over Sjælland fra 1638 til sin død. Han var med til at opbygge det dogmatiske system, som skulle danne begrundelsen for den rette lutherske lære under perioden med den lutherske ortodoksi. Han stod desuden i et nært forhold til Christian IV. Huus-Postill er et opbyggeligt skrift, der blev en klassiker – det var i næsten 200 år en af de mest udbredte andagtsbøger i Skandinavien. Skriftet fremlægger en forkyndelse, som er centreret om Jesu sonedød for menneskets skyld.

Registreringen omfatter et uddrag af Jesper Brochmands Huus-Postill fra udgaven fra 1764.

Teksten er indtastet efter Huus-Postill, Kongel. Waysenhuses Bogtrykkeri og Forlag, Gottmann Friderich Kisel, Kbh., 1764.

Fra Vinterparten:
Huus Postill - uddrag, juleprædiken, side 60-67 

Fra Sommerparten:
Huus Postill - uddrag, påskeprædiken, side 460-470
Huus Postill - uddrag, pinseprædiken, side 13-25