Hans Tausen: Postil (1539)

En postil er en prædikensamling i bogform. Fra middelalderen til ca. 1900 var postiler andagt- og opbyggelseslitteratur for lægfolk (huspostiler), men tjente også som inspiration for mange præsters prædiken. Hans Tausens postil er en opfølgning af Luthers kirkepostil (1527), der fik stor betydning efter Reformationen. Den er en postil over kirkeårets evangelier og epistler, som Tausen (dansk gejstlig og reformator, senere biskop, oversætter af Biblen til dansk) tilegnede kong Christian III. Postilen er desuden et af de mest fyldige udtryk for den lutherske forkyndelse i gennembrudsårene og ikke mindst hovedværket i Hans Tausens forfatterskab.

Registreringen omfatter uddrag af Hans Tausens Postil fra 1539.

Postil - uddrag, juleprædiken, Titelblad + side XXXVII-XLVII

Postil - uddrag, påskeprædiken, Titelblad + side I-VI

Postil - uddrag, pinseprædiken, side LXXXI-LXXXIX

Teksten er indtastet efter faksimileudgave, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab v. Bjørn Kornerup, Kbh., 1934.