Christiern Pedersen: En nyttig Legebog (1533)

Christiern Pedersen (ca. 1480–1554) var en humanistisk forsker, forfatter, bogtrykker og udgiver. Han ville genudgive den store 300 år gamle Danmarkskrønike Gesta Danorum – og endte med at udgive en ny version af krøniken: Danorum Regum heroumque Historiae, som er den ældste kendte komplette kopi af Saxos Gesta Danorum. En nyttelig Legebog er Skandinaviens første trykte lærebog (en medicinbog). Den blev brugt til at sprede reformationens tanker og idéer og er først og fremmest en oversættelse af latinske og tyske værker, suppleret med en række rent folkemedicinske råd.

Registreringen omfatter hele Christiern Pedersens Legebog fra 1533.

Teksten er indtastet efter faksimileudgave, Levin & Munksgaard, Kbh., 1933.