Paul Helgesens oversættelse af Erasmus Rotherodamus: En kristen Fyrstis Lære (1534)

Paul Helgesen (ca. 1485–efter 1534) var en dansk teolog, munk, historiker og humanist. Han var især optaget af Erasmus af Rotterdams skrifter og var desuden påvirket af Luthers tanker, men tog senere afstand fra den lutherske lære og praksis. Skriftet En kristen fyrstes undervisning og lære blev oprindeligt skrevet i 1515 af Erasmus af Rotterdam til den senere Kejser Karl V som vejledning for dennes lærer(e) og som en håndbog i, hvad der var den gode, kristelige og hvad der var den onde, tyranniske regering. Paul Helgesen oversatte skriftet til Christian II.

Registreringen omfatter hele Erasmus Rotherodamus’ En kristen Fyrstis Lære fra 1534.

Teksten er indskannet efter Paul Helgesen: Skrifter af Paulus Helie, Gyldendalske Boghandel, Kbh., 1935, bind 5 v. Marius Kristensen.