Christian IV's breve (1615-1642)

Christian IV’s breve var egenhændige, dvs. breve, kongen selv skrev i modsætning til embedskorrespondance, som han blot underskrev. Der er bevaret i alt ca. 3000 af de egenhændige breve. Dét at skrive et brev blev i middelalderen betragtet som en ”kunstart”, idet det blev anset for at være en dyd at kunne udtrykke sig retorisk skarpt i et bestemt ærinde. Selve brevkunsten stammer således fra middelalderen. Inden da anså man det ikke som nødvendigt at have lærebøger osv. inden for dét at beherske brevgenren.

Registreringen omfatter et udvalg af Christian IV’s breve fra perioden 1615-1642.

Fra 1615:
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve - uddrag, side 41-46

Denne tekst er indtastet efter Kong Christian den fjerdes Egenhændige Breve, C.F. Bricka, J.A. Fridericia, Selskabet f. udg. af kilder t. dansk historie, Kbh., 1970, bind 8, supplement.

Fra 1636-1640:
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve - uddrag, side 96-97
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve - uddrag, side 98-99
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve - uddrag, side 99-101
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve - uddrag, side 181-184
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve - uddrag, side 203-205
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve - uddrag, side 206-208
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve - uddrag, side 336-338 

Disse tekster er indtastet efter ovenstående kilde, Kbh., 1969, bind 4.

Fra 1641-1642:
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve – uddrag, side 27-29
Kong Christian den Fjerdes Egenhændige Breve - uddrag, side 53–66
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve - uddrag, side 66-82
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve - uddrag, side 159–161
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve - uddrag, side 192–194
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve - uddrag, side 256-258
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve – uddrag, side 304-307
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve - uddrag, side 349-353
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve - uddrag, side 399-402
Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve - uddrag, side 471-473 

Disse tekster er indtastet efter ovenstående kilde, Kbh., 1969, bind 5.