Jens Billes Håndskrift (Karen Brahe E I,2)

Jens Billes håndskrift
1 Flores og Margrete DgF 86 Tryllevise
2 Hr. Bondes Viv DgF 359 Riddervise
3 Vægtervise I DV 65 Episk vise
4 Skjøn Anna DgF 258 Riddervise
5 Gunderaads Bejlen DgF 333 Riddervise
6 Hustru og Mands Moder DgF 84 Tryllevise
7 Nilus og Tidemand DgF 332 Riddervise
8a Torkel og Ølkonen DV 87 Skæmtevise
8b De to Søstre DV 85 Episk vise
9 Kong Hanses Bryllup DgF 166 Historisk vise
10 Kong Hans og Sten Sture DV 1 Historisk vise
11 Den voldtagne Mø DgF 307 Riddervise
12 (Længsel uden svig, du tvinger mig) DV 188 Lyrisk vise
13 Overvunden Klosterlyst DgF 489 Riddervise
14 (Det er et stort under, jeg vil det sige) DV 144 Lyrisk vise
15 (Over verden så må jeg kære) DV 175 Lyrisk vise
16 (Den lyse dag nu kommen er) DV 199 Lyrisk vise
17 (Jeg havde agtet i fryden at leve) DV 163 Lyrisk vise
18 (Her er en jomfru i Skåne) DV 262 Lyrisk vise
19 I Tugt og Ære DgF 225 Riddervise
20 Valravnen DgF 60 Tryllevise
21 (Min vilje har jeg for ham sagt) DV 176 Lyrisk vise
22 (Svig har jeg fornummet) DV 140 Lyrisk vise
23 (Jeg er forkommen af længsel og sorg) DV 263 Lyrisk vise
24 Falkenes Budskab DgF 505 Riddervise

 

Jens Billes håndskrift
25 (Et trofast hjerte af al min agt) DV 250 Lyrisk vise
26 Utro Fæstemø vil forgive sin Fæstemand DgF 345 Riddervise
27 Tistram og Jomfru Isolt DgF 471 Riddervise
28 Vægtervise IV DV 68 Episk vise
29 Oluf og Asser Hvid DgF 202 Riddervise
30 Stalt Sidsellils Bortførelse DgF 400 Riddervise
31 Kong Hans i Ditmarsken DgF 169 Historisk vise
32 Rosmer DgF 41 Tryllevise
33 Herr Bugges Død DgF 158 Historisk vise
34 Kong Diderik og Løven DgF 9 Kæmpevise
35 Marsk Stig DgF 145 Historisk vise
36 Kællingen til skrifte DS 7 Skæmtevise
37 (Ve dig, elendige klaffer) DV 238 Lyrisk vise
38 Christian den anden i Sverrig DgF 172 Historisk vise
39 (Tant que j'ai vielleras en age) Fransk rim
40 Alle mand og min mand DS 46 Skæmtevise
41 Rævens arvegods DS 12 Skæmtevise
42 Ørnen sidder paa højen Hald DgF 440 Riddervise
43 Hr. Bjørn paa Sønderborg DgF 473 Riddervise
44 Kongedatteren og Løven DV 63 Episk vise
45 Hr. Strange og Dagmars Jomfru DgF 134 Historisk vise
46 Lindens Varsel DgF 443 Riddervise
47 Ebbe Skammelsøn DgF 354 Riddervise
48 Den favre liden Fugl DgF 506 Riddervise
49 Esbern og Sidsel DgF 250 Riddervise
50 Ulv van Jærn DgF 10 Kæmpevise

 

Jens Billes håndskrift
51 (Forfængelig er gods og rigdom) DV 124 Lyrisk vise
52 (Jeg agtede at bygge mit fæste) DV 132 Lyrisk vise
53 (Urterne gror og solen hun skinner) DV 209 Lyrisk vise
54 (Den vinter er bortgangen) DV 180 Lyrisk vise
55 Afsked I DV 73 Episk vise
56 (Blomstens frugt hun spreder sig ud) DV 260 Lyrisk vise
57 (Der står et træ forinden vor gård) DV 204 Lyrisk vise
58 Hr. Erlands Vold og Straf DgF 289 Riddervise
59 Bejlersvenden DV 80 Episk vise
60 Ungersvends Runer DgF 80 Tryllevise
61 Gunder dør af Længsel DgF 448 Riddervise
62 Longobarderne DgF 21 Kæmpevise
63 Elvehøj DgF 46 Tryllevise
64 (O menneske vil du betænke) Salme
65 (Verdens glæde er svigefuld) DV 259 Lyrisk vise
66 Falken og Duen DgF 507 Riddervise
67 Ridder og Jomfru dør for hinanden DgF 444 Riddervise
68 (O Gud hvor jeg længes) DV 229 Lyrisk vise
69 Bejleren DV 79 Episk vise
70 Nonnens Klage DgF 513 Riddervise
71 (Jeg har en ven i mit hjerte så kær) DV 208 Lyrisk vise
72 Danneved og Svend Trøst DgF 337 Riddervise
73 Karl af Nørrejylland DgF 432 Riddervise
74 Ranild Jonsens Endeligt DgF 149 Historisk vise
75 Terkel Trundesøn DgF 480 Riddervise
76 (Den tid jeg ud af landet for) DV 224 Lyrisk vise

 

Jens Billes håndskrift
77 Lindens Varsel DgF 443 Riddervise
78 Overvunden Klosterlyst DgF 489 Riddervise
79 Esbern og Sidsel DgF 250 Riddervise
80 Liden Kirstin og Dronning Sofie DgF 128 Historisk vise
81 Utro Ridder DgF 306 Riddervise
82 (Jeg takker dig milde herre) Salme
83 (O himmelske fader vi er dine) Salme
84 Sejren ved Meldorp DV 17 Historisk vise
85 (Tro og love det agtes nu ganske ringe) DV 139 Lyrisk vise
86 Den genfundne Søster DgF 378 Riddervise
87 Frederik IIs Eftermæle II DV 26 Historisk vise