Hjertebogen (Thott 1510,4º)

Hjertebogen
1 Vægtervise I DV 65 Episk vise
2 (Dag og nat du gør mig lang) DV 249 Lyrisk vise
3 (Et trofast hjerte af al min agt) DV 250 Lyrisk vise
4 (Den vinter er bortgangen) DV 180 Lyrisk vise
5 Vægtervise VI DV 70 Episk vise
6 (Hemmelig længsel gøres mig stor nød) DV 251 Lyrisk vise
7 (Stor længsel må jeg bære) DV 283 Lyrisk vise
8 (Den største glæde i verden er til) DV 221 Lyrisk vise
9 (Den sorg jeg daglig bærer) DV 181 Lyrisk vise
10 (Lykken du må vel lignes ved et glar) DV 123 Lyrisk vise
11 (Der er stor glæde i verden til) DV 222 Lyrisk vise
12 (I fryden vil jeg leve en stund) DV 252 Lyrisk vise
13 (Kærlighed er hvassere end et sværd) DV 206 Lyrisk vise
14 (Stor længsel bærer jeg både dag og nat) DV 228 Lyrisk vise
15 (Sommerens tid jeg prise vil) DV 254 Lyrisk vise
16 (Eja, du morgenstjerne) DV 255 Lyrisk vise
17 Vægtervise V DV 69 Episk vise
18 Stalbroders Klage DV 77 Episk vise
19 Tro som Guld DgF 254 Riddervise
20 (Krist omvend min lykke til glæde) DV 172 Lyrisk vise
21 (En ungersvend mig inderlig beder) DV 162 Lyrisk vise
22 (Klafferens tunge har altid sin gang) DV 256 Lyrisk vise
23 (Ingen ting umuligt er) DV 182 Lyrisk vise
24 (Min glæde er bortgangen) DV 183 Lyrisk vise
25 Flores og Margrete DgF 86 Tryllevise

 

Hjertebogen
26 Nilus og Adelus DgF 481 Riddervise
27 Vægtervise III DV 67 Episk vise
28 Germand Gladensvend DgF 33 Tryllevise
29 (Ak Venus' magt) DV 293 Lyrisk vise
30 Kong Valdemar fangen DgF 141 Historisk vise
31 (Så ganske har den frimodigt) DV 201 Lyrisk vise
32 (Mit største begær) DV 285 Lyrisk vise
33 Mødet DV 72 Episk vise
34 (Om hu og sorg og daglig tvang) DV 237 Lyrisk vise
35 (Den største glæde om sommeren er) DV 134 Lyrisk vise
36 (Flere venner end en at have) DV 207 Lyrisk vise
37 (Længsel uden svig, du tvinger mig) DV 188 Lyrisk vise
38 (Krankelige værk, sig mig nu) DV 253 Lyrisk vise
39 (Den tid og stund gøres mig så lang) DV 184 Lyrisk vise
40 (O Gud hvor jeg længes) DV 229 Lyrisk vise
41 (For længslens skyld må jeg mig kære) DV 173 Lyrisk vise
42 Hr. Mortens Klosterrov DgF 408 Riddervise
43 (Store længsel, du går mig nær) DV 185 Lyrisk vise
44 (Min kæreste gode ven, forglem ikke mig) DV 257 Lyrisk vise
45 (Den skilsmisse mig bedrøver) DV 174 Lyrisk vise
46 Folke Lovmandsøn og Dronning Helvig DgF 178 Historisk vise
47 (Den allerdydigste som jeg ved) DV 289 Lyrisk vise
48 Vægtervise IV DV 68 Episk vise
49 Ridder gæster Jomfru DgF 501 Riddervise
50 (Ædel, skøn, tugtig og dydig) DV 258 Lyrisk vise
51 Medelferd og Ellen DgF 414 Riddervise

 

Hjertebogen
52 (Jeg ved en svend både rig og skøn) DV 137 Lyrisk vise
53 (Over klaffer må jeg kære) DV 186 Lyrisk vise
54 (Verdens glæde er svigefuld) DV 259 Lyrisk vise
55 (Jeg har en ven i mit hjerte så kær) DV 208 Lyrisk vise
56 Hr. Peder og Mettelille DgF 78 Tryllevise
57a (I sandhed) DV 296 Lyrisk vise
57b (Ingen ting ved jeg så dyre at være) DV 116 Lyrisk vise
58 Fattig Jomfru giftes DgF 496 Riddervise
59 Ret elskovs dyd DV 290 Lyrisk vise
60 Brudebytte DgF 428 Riddervise
61 Vægtervise IV DV 68 Episk vise
62 (Blomstens frugt hun spreder sig ud) DV 260 Lyrisk vise
63 Broderlig Troskab DgF 393 Riddervise
64 Vægtervise VII DV 71 Episk vise
65 (Ve dig, elendige klaffer) DV 238 Lyrisk vise
66 Karl Høvding DgF 389 Riddervise
67 (Bekymmerlig er mig den tid) DV 230 Lyrisk vise
68 Nilus og Adelus DgF 481 Riddervise
69 Elsker dræbt af Broder DgF 303 Riddervise
70 (Hemmelig længsel, hvor du er tung) DV 187 Lyrisk vise
71 Sallemand dør af Elskov DgF 482 Riddervise
72 (Forfængelig er gods og rigdom) DV 124 Lyrisk vise
73 Ovelil og Tovelil DgF 247 Riddervise
74 (Vel at jeg arm og elendig er) DV 223 Lyrisk vise
75 Overvunden klosterlyst DgF 489 Riddervise
76 Vægtervise VII DV 71 Episk vise

 

Hjertebogen
77 Kong Gørels Datter DgF 430 Riddervise
78 (Min eneste trøst for alle) DV 261 Lyrisk vise
79 (Min kæreste gode ven, forglem ikke mig) DV 257 Lyrisk vise
80 (Mit største begær) DV 285 Lyrisk vise
81 Den afhugne Haand DgF 199 Riddervise
82 Kongedatteren og Løven DV 63 Episk vise