Naturvidenskab og astrologi

I kategorien indgår tekster, der bl.a. omhandler meteorologi og astrologi. Endvidere er der beskrivelser af observationer af himmelrummet samt af himmellegemers indflydelse på vejrforholdene.

Tekster:

Compendium Cosmographicum. Det er: En kort Beskriffuelse offuer den gantske Verden. Del A (1633) – beskrivelse af himlen, planeter, månen
(de to sidste dele af teksten er at finde under kategorien Geografi og topografi

En Elementisch oc Jordisch Astrologia Om Lufftens forendring oc hues der vnder begribes, tagen aff de Tingest, som for ögnen sees oc forfares, oc huer Mand Letteligen kand affmercke, oc tilforn widje. Del A (1591) – vejrfænomener: vejrforudsigelser vha. himlen
En Elementisch oc Jordisch Astrologia Om Lufftens forendring oc hues der vnder begribes, tagen aff de Tingest, som for ögnen sees oc forfares, oc huer Mand Letteligen kand affmercke, oc tilforn wijde. Del B (1591) – vejrfænomener: vejrforudsigelser vha. himlen
En Elementisch oc Jordisch Astrologia Om Lufftens forendring oc hues der vnder begribes, tagen aff de Tingest, som for ögnen sees oc forfares, oc huer Mand Letteligen kand affmercke, oc tilforn wijde. Del C (1591) – vejrfænomener mm.

Kort Beretning om den Comet-Stierne som sig om Morgenen fra Klock 3. til 5. her udi disse Lande mod Sydost haffver ladet see, udi dette Aar 1661. (1661) – om betydningen af en kometstjerne set på himlen

Vis oc sandferdig Beretning om tre Sole, saa vel som de selsomme store oc underlige Mirackler oc Tegn, som ere seet paa Himmelen ved Wiborrig oc andensteds i Jylland, som følger. (1664) – kort beskrivelse af uforklarlige himmeltegn, blandt andet tre “sole”, som er illustreret i bogen

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.