Geografi og topografi

Teksterne beskriver fremmede lande og rejser dertil. Beskrivelserne indeholder både naturgeografiske og kulturelle observationer af de besøgte egne. 

Tekster: 

Compendium Cosmographicum. Det er: En kort Beskriffuelse offuer den gantske Verden. Del B (1633) – beskrivelse af Danmark, Norge, Sverige, Rusland, Polen, Ungarn 
Compendium Cosmographicum. Det er: En kort Beskriffuelse offuer den gantske Verden. Del C (1633) – beskrivelse af hovedsageligt Nord-, Syd- og Mellemamerika
(første del af teksten er at finde under kategorien Naturvidenskab og astrologi)

Een sandferdig beskriffuilse om som wilde Mennisker oc Dyr wdi Indien, oc saa wdi andre omliggindis Landskab oc Konge Riger baade til Wand oc land, er seet. (1559) – rejsebeskrivelser af fremmede lande, bl.a Indien

Kort og sandferdig Journal af Anders Christensens lykkelige og u-lykkelige Reise fra Christiania i Norge, Aar 1674, og til Stedet igien 1700. Del A (1728) – rejsebeskrivelser af fremmede lande
Kort og sandferdig Journal af Anders Christensens lykkelige og u-lykkelige Reise fra Christiania i Norge, Aar 1674, og til Stedet igien 1700. Del B (1728) – fortælling om tyves straf i et fremmed land
Kort og sandferdig Journal af Anders Christensens lykkelige og u-lykkelige Reise fra Christiania i Norge, Aar 1674, og til Stedet igien 1700. Del C (1728) – beskrivelse af ophold og oplevelser på rejsen, hovedsageligt i Asien. Endvidere beskrivelse af hjemrejsen i logbogsform

Oost-Indisk Reise-Bog, hvor udi befattis hans Reise til Oost-indien saa vel og eendeel Platzers Beskrifvelse med en Andtall Hedningers Ceremonier etc. Del A (1678) – beskrivelse af rejsen til søs
Oost-Indisk Reise-Bog, hvor udi befattis hans Reise til Oost-indien saa vel og eendeel Platzers Beskrifvelse med en Andtall Hedningers Ceremonier etc. Del B (1678) – beskrivelse af de fremmede lande, de rejsende besøger
Oost-Indisk Reise-Bog, hvor udi befattis hans Reise til Oost-indien saa vel og eendeel Platzers Beskrifvelse med en Andtall Hedningers Ceremonier etc. Del C (1678) – beskrivelse af sørejse med udfordringer, bl.a. angreb fra fjender 

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.