Kort om opmærkning

Opmærkning er en teknik hvor man tilføjer oplysninger til en digital tekst uden at ødelægge kildetekstens oprindelige struktur eller indhold.

Denne opmærkning kan foretages med flere forskellige teknikker. Den teknik der bruges i de tekster der vises eksempler fra her, og den teknik som MLT benytter, kaldes xml - extensible markup language. Som navnet antyder, er teknikken en form for sprog der bruges til at tilføje de nye oplysninger. Dette sprog har en særlig opbygning og bestemte termer der retter sig efter det man ønsker at tilføje til teksten.

Rent praktisk tilføjes oplysningerne i små klammer, så de kan adskilles fra den oprindelige tekst. I opmærkningssprog kaldes oplysningerne elementer. Et element med navnet element vil se således ud: <element>tekst</element>, hvor ordet tekst er det som har fået oplysningen element knyttet til sig.

Ofte knytter man et layout til xml-filer. Ved at tillægge de bestemte elementer forskelligt udseende, kan man få teksten til at fremtræde som man brug for.