List of sources

 • TitleDanmarks gamle Folkeviser
  Printed in: Copenhagen, 1853-1965
  Author: Grundtvig, Svend

 • TitleDanske Skæmteviser, efter Visehaandskrifter fra 16.-18. Aarh og Flyveblade
  Printed in: Copenhagen, 1927-28
  Author: Nielsen, Hakon Grüner

 • TitleDanske viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530-1630
  Printed in: Copenhagen, 1912-30
  Author: Nielsen, Hakon Grüner

 • TitleAnders Sørensen Vedels Hundredvisebog
  Printed in: Copenhagen, C.A. Reitzel, 1993
  Author: Vedel, Anders Sørensen 
  Edition: Facsimile edition of edition 1591, issued with introduction and annotations by Karen Thuesen
  Universitets-Jubilæets Danske Samfund skriftserie;  nr. 515

 • TitleDen 1. Part Tragica eller gamle danske historiske Elskoffs Viser, som ere lagde om saadan Kierligheds Øffvelse, som haffver taget en tragiske eller sørgelig Ende
  Printed in: Copenhagen, 1657
  Author: Vedel, Anders Sørensen

 • TitleIt hundrede udvaaldte Danske Viser om allehaande merckelige Krigs-Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her udi Riget ved gamle Kemper, naffhkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer [Udg. af Anders Søffrensøn Wedel]: forøgede med det andet Hundrede viser  om danske Konger, Kæmper og Andre, samt hosføjede Antegnelser, til Lyst og Lærdom [ved Peder Syv]
  Printed in: Copenhagen, 1695
  Author: Syv, Peder