Pædagogik

Teksterne beskriver, hvad der er god opførsel for børn, samt hvordan de bør uddannes. Der behandles mange aspekter af børns liv og dagligdag, f.eks. bordskik og skolegang.

Tekster:

Børne Speigel. (1568) – om hvordan børn skal opføre sig i kirken, ved bordet mm. samt generelt om kropsholdninger og beklædning

Om Børn at holde til skole. Del A (1531) – om børns opdragelse og uddannelse
Om Børn at holde til skole. Del B (1531) – om børns uddannelse
Om Børn at holde til skole. Del C (1531) – om undervisning, herunder lærebøger

Sex Observationer om Lære-Kunstens rigtige og frugtbare Øvelse i Ungdommens Undervisning, samt Deris Application Til Studere-Kunsten i den syvende Observation tilsat dem til Tieneste, som sine egne Studeringer lykkeligen og vel agter at indrette. Del A (1707) – indledning til “Sex Observationer om Lære-Kunstens rigtige og frugtbare Øvelse i Ungdommens Undervisning.”
Sex Observationer om Lære-Kunstens rigtige og frugtbare Øvelse i Ungdommens Undervisning, samt Deris Application Til Studere-Kunsten i den syvende Observation tilsat dem til Tieneste, som sine egne Studeringer lykkeligen og vel agter at indrette. Del B (1707) – om at lære og huske det lærte

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.