Matematik 

Kategorien omfatter regnskabslære.

Tekster:

Her Effterfølger først eth Regenskaff om en Mands fortæring om det ganske Aar, item it Regenskaff om Skippund, Lispund, Lodt, Marck, Pund, oc Quintin. Item Om det Tal som faldt aff Himmelen med Lucifero. Item Een Skøn Vise om Guds miskundt. Nu bedre Corrigeret en til forne etc. (1550) – regnskab og en vise om Gud

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.