Lægevidenskab

Lægebøgerne giver råd til behandling af forskellige sygdomme. Bøgerne henvender sig til den almene befolkning og behandlingerne er ofte baseret på brug af planter og urter. De kunne således udføres i hjemmet uden lægelig tilstedeværelse.

Tekster:

En kort Underretning om Præservation og Curation imod Pesten: Efter Hans Kongel. Majestets. allernaadigste Befaling, opsat af Facultate Medica, samt nogle af de erfarnste Medicis Praticis i Kiøbenhavn. (1709) – lægeråd om forskellige midler mod pest, især vha. plante- og urtemedikamenter

En nøttelig Legebog. Del A (1533) – husråd om bl.a. hår, hovedpine, søvnproblemer. Anvendelse af planter og urter som hjælpemidler

Kort, simpel oc sandferdig Vndervjisning, huorledis den gemeine Mand oc Almue, Borger eller Bondestands, som huercken kand komme til at bruge Doctores eller Apotecker, næst Guds naadige Hielp dog selff kunde forekomme oc Curere den smitsomme oc besuærlige Siuge Blod-Soet. (1652) – om behandling af blodsot for den almene befolkning

Medicin Eller Læge-Boog. Del A (1633) – om sundhed og sygdom
Medicin Eller Læge-Boog. Del B (1633) – om maven, leveren, gulsot og vattersot
Medicin Eller Læge-Boog. Del C (1633) – især om spædbørns lidelser og helbredelse heraf

En Praeseruatiue oc foruaring mod Pestelentze (…) Och der hoss for en indgong oc Beslut, en Aandelig Recept, oc Præseruatiue, som Doct. Petrus Palladius haffuer tilhobe screffuit aff den Hellige scrifft, mod Pestelentze. (1553) – udgivet af en doktor primært til københavnske indbygggere i forbindelse med en sygdoms hærgen i København. Består dels af en beskrivelse af religiøs forebyggelse, dels en beskrivelse af lægelig forebyggelse og behandling af sygdommen

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.