Kateketik

Formålet med katekismerne er at give en indføring i kristendommen. De er blandt andet blevet anvendt til undervisning af børn. Emnerne introduceres ofte med remser velegnet til udenadslære. Enkeltdelene af remserne bliver efterfølgende uddybet.

Tekster:

Catechesis paa det korteligste befatted, af Latinen, som dend læsis ræt oc vden faare, for de smaa i Scholerne, naar de hafue vel lærdt, stedse ad beholde, D. M. Luthers lille Catechismum, til dend sande meening ad begynde paa, oc bliffue vdi, effter vor Christelige Kirckeordinantze etc. (1627) – katekismus opbygget med spørgsmål og svar. Bl.a. om de ti bud og fadervor

Catechismus. Del A (1594) – introducerende til katekismus
Catechismus. Del B (1594) – om den apostolske tro og trosbekendelsen 
Catechismus. Del C (1594) – om dele af fadervor; forklaringer af de enkelte sætninger i bønnen 

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.