Husholdning

Teksterne i denne kategori omhandler alle instruktioner i, hvordan hushold-ningsarbejde af forskellig karakter skal udføres. Områderne spænder fra helt generelle betragtninger over en hus-holdning til mere specifikke emner,
især madlavning. 

Den ældste kendte, danske kogebog, trykt i København i 1616, er bl.a. at finde på denne side.

Tekster:

En nyttig Plante Bog, om mange slags Artige Imper oc Poder, oc huorledis mand skal sætte allehaande Fruct og Træ. (1635) – instruktioner i plantning, podning samt vedligeholdelse af træer og planter

Fuldkommen Kaage-Bog udi hvilcken er befattet hvorledis adskillige slags velsmagende Rætter, item Backelse, Tærter, Postejer og saadant meere beredis skal. Ilige Maade om adskillige Suppe og Moos for sunde og siuge Folck. Del A (1675) – indeholder diverse opskrifter, bl.a. om saltning af fødevarer
Fuldkommen Kaage-Bog udi hvilcken er befattet hvorledis adskillige slags velsmagende Rætter, item Backelse, Tærter, Postejer og saadant meere beredis skal. Ilige Maade om adskillige Suppe og Moos for sunde og siuge Folck. Del B (1675) – indeholder diverse opskrifter, bl.a. retter med mælkeprodukter og risengryn
Fuldkommen Kaage-Bog udi hvilcken er befattet hvorledis adskillige slags velsmagende Rætter, item Backelse, Tærter, Postejer og saadant meere beredis skal. Ilige Maade om adskillige Suppe og Moos for sunde og siuge Folck. Del C (1675) – indeholder diverse opskrifter, primært om syltning af forskellige fødevarer

Koge Bog Indeholdendis et hundrede fornødene stycker, som ere om Brygning, Bagning, Kogen, Brendevijn oc Miød at berede, saare nytteligt vdi Huszholdning. Del A (1616) – indeholder generelle anvisninger ift. madlavning og fødevarer. Bl.a. om bagning, brygning, brændevin, eddike, kogning af diverse fødevarer samt opskrifter

Oeconomia eller Nødvendige Beretning og Anledning, hvorledes en gandske Huusholdning paa det nytteligste og beste (saa fremt Gud allermægtigste giver sin Velsignelse) kand anstillis. Item: Om Agricultur og deslige vedkommendes Iordens Forarbeydelse, med god Opsiun og Vindskibelighed, frugtbarligen kand forstaaes oc ved lige holdes. Del A (1733) – om en husholdning generelt; personer der indgår mm.
Oeconomia eller Nødvendige Beretning og Anledning, hvorledes en gandske Huusholdning paa det nytteligste og beste (saa fremt Gud allermægtigste giver sin Velsignelse) kand anstillis. Item: Om Agricultur og deslige vedkommendes Iordens Forarbeydelse, med god Opsiun og Vindskibelighed, frugtbarligen kand forstaaes oc ved lige holdes. Del B (1733) – opskrifter, syltning
Oeconomia eller Nødvendige Beretning og Anledning, hvorledes en gandske Huusholdning paa det nytteligste og beste (saa fremt Gud allermægtigste giver sin Velsignelse) kand anstillis. Item: Om Agricultur og deslige vedkommendes Iordens Forarbeydelse, med god Opsiun og Vindskibelighed, frugtbarligen kand forstaaes oc ved lige holdes. Del C (1733) – især om eddike og øl

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.