Etik og moral

Teksterne i denne kategori har til formål at anvise om passende opførsel, for eksempel behandling af kvinder og forbud mod drukkenskab. Kristendommen ligger til grund for opfattelsen af god etik og moral i teksterne.


Tekster:

Beviis, at Naturens Lov ikke forbyder den Respect imod Fruentimmeret, som Moden har indført iblant os. (1747) – i anledning af et bryllup: overvejelser om behandlingen af kvinder

Discursus de certa incertitudine rerum humanarum. Verdsens Speyl. Del A (1648) – om “det gode”, Gud, blodskam mm.
Discursus de certa incertitudine rerum humanarum. Verdsens Speyl. Del B (1648) – om  filosoffer, apostle og deres livsførelse
Discursus de certa incertitudine rerum humanarum. Verdsens Speyl. Del C (1648) – om sindet og lærdom

Druckenskabs Beskriffvelse paa A.B.C. (1666) – advarsel om alkohols indflydelse på mennesket

En kort Vnderujsning om Tienere Oc Tiunde, d.e. Huorledis Tienere oc Tiunde bør skicke sig imod deres Hosbonder oc Hustruer, som de tiene etc. Del A (1610) – indledning til teksten
En kort Vnderujsning om Tienere Oc Tiunde, d.e. Huorledis Tienere oc Tiunde bør skicke sig imod deres Hosbonder oc Hustruer, som de tiene etc. Del B (1610) – især hvordan tjenestefolk skal behandle deres arbejdsgiver
En kort Vnderujsning Om Tienere Oc Tiunde, d.e. Huorledis Tienere oc Tiunde bør skicke sig imod deres Hosbonder oc Hustruer, som de tiene etc. Del C (1610) – især hvordan arbejdsgivere skal behandle deres tjenestefolk

Om den store Guds Bespaattelse, met Suæren oc Banden. Del A (1557) – om hvorfor det at bande er ondt og anses som gudsbespottelse
Om den store Guds Bepaattelse, met Suæren oc Banden. Del B (1557) – om gudsbespottelse og synd med henvisninger til Biblen og salmer

Twenne Beslutninge medt nogre Christelige raade aff Gudtz oerdt, om Egtesschabff, boede foreldre och børnæ szaare nyttige At rette sig effther, moed then mangefoldt behendighedt szom diefflen aldweghne i thenne tiid oprører til at bespilde then helige staet met. (1530) – forældre og børn samt om forhold til ægteskab

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.