Brevbøger 

I brevbøgerne beskrives praksisser og normer for god brevskrivning. Normerne er illustreret med eksempler af autentiske breve og brevvekslinger. Traditionen med brevbøger kendes fra begyndelsen af renæssancen.

Tekster:

Anmærkninger over den Kunst at skrive et godt Brev. Del A (1749) – instruktioner og overvejelser over normen for “et godt brev”
Anmærkninger over den Kunst at skrive et godt Brev. Del B (1749) – primært eksempler på autentisk brevveksling
Anmærkninger over den Kunst at skrive et godt Brev. Del C (1749) – primært eksempler på autentisk brevveksling

En Ny oc skøn Formular Bog. Del A (1625) – instruktion i brevskrivning vha. eksempler
En Ny oc skøn Formular Bog. Del B (1625) – eksempler på autentisk brevveksling
En Ny oc skøn Formular Bog. Del C (1625) – bekendtgørelser og instruktioner i brevskrivning

Itzige Tjds Secretarius. Det er: En ny oc Fuldkommen Formular- oc Titular-Bog. Samlet bl.a. af N. Helvads Formular-Bog samt andre trykte bøger. (1666) – primært instruktioner i brevskrivning

Mange haande artige Kaanster at berede gaat Blick oc alle haande Farffue, Oc at schriffue med Guld, Sølff oc alle Metal aff Feyre: Met mange andre nyttige Kaanster, at farffue schriffue feyre, oc Pergament, met alle haande Farffue. Oc huor mand skal lade Schrifft ædzis paa Staal eller lern oc Vaaben. Alle Schiffuere, Breffmalere, Kniffuesmeder, oc andre som slig Kaanster bruge, gantske nyttige at vide. (1578) – om at fremstille blæk, farver mv.

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.