Bønnebøger

Bønnebøgerne omfatter samlinger af bønner, både til privat brug og til gudstjenester. Desuden indeholder bøgerne salmer og taksigelser samt instruktioner i almen kristen praksis.

Dansksprogede bønnebøger kendes fra senmiddelalderen.

Tekster:

Een almindelig Bøn at bruge i disse besværlige farlige Tider oc dagligen at bede oc læse baade i Kirchen til alle paabudne Bedestunde, saavelsom hiemme i Huset. (1675)

En enfoldig vnderuisning huorledis mand rettelige skal forstaa oc bede Fader vor. Del A (1552) – om kristendom generelt
En enfoldig vnderuisning huorledis mand rettelige skal forstaa oc bede Fader vor. Del B (1552) – om at bede fadervor
En enfoldig vnderuisning huorledis mand rettelige skal forstaa oc bede Fader vor. Del C (1552) – samling af bønner 

En Ny Bønebog, tilsammendragen aff de gamle lærefædre. Del A (1606)
En Ny Bønebog, tilsammendragen aff de gamle lærefædre. Del B (1606)
En Ny Bønebog, tilsammendragen aff de gamle lærefædre. Del C (1606)

Nogre gudelige Bøner. (1509) – bønneanvisninger i forbindelse med påskehøjtid samt påskefortælling

Siælens daglige Røg-Offer, for Herren optændt, i Morgen og Aften-Bønner. Del A (1733)
Siælens daglige Røg-Offer, for Herren optændt, i Morgen og Aften-Bønner. Del B (1733)
Siælens daglige Røg-Offer, for Herren optændt, i Morgen og Aften-Bønner. Del C (1733)
- alle tre dele af teksten indeholder bønner og salmer

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.