Almanakker

Almanakkerne omfatter årlige udgivelser med fortegnelser over årets dage. Indholdet baserer sig på kalendariske og astronomiske forhold. Almanakkernes fokus har varieret over tid, idet nogle har været præget af mange forudsigelser, mens andre har været mere naturvidenskabeligt funderede. Almanakkerne stammer helt tilbage fra middelalderen. Fra 1636 var det kun Københavns Universitet, der havde lov til at udgive almanakker.

Tekster:

Calendarium eller Almanach, paa det Aar, effter vor Herris Iesu Christi Naaderige Fødsel 1605. (1604) – oversigt over året 1605 og desuden information om bad, åreladning og kopsætning

En liden Praxis Astrologica paa det tilkommendis Naadens Aar 1608. (1608) – oversigt over året 1608

NB: Teksternes titler fungerer som links til CLARIN-DK, hvor man vil blive bedt om at acceptere en licens for at få adgang til teksterne.